Svadagenerator

Språkrådet i Norge har gjort en svadagenerator och vi blev lite avundsjuka, så vi översatte den till svenska. Men det är fortfarande de som har gjort det stora jobbet och de som ska ha äran.

Du kan använda svadageneratorn på två sätt:

1) Hela paketet:

Generatorn har skapat en mening åt dig. Tryck på knappen för att göra en ny.

2) För den händiga:

Bygg din egen mening genom att klicka i kolumnerna (1–7).